Sverre Sanden

Sverre Sanden

Psykolog i Saniteten i Sjøforsvaret og stipendiat ved Senter for Krisepsykologi, UiB.