Tom Myrvold

Tom Myrvold

Sjef Virksomhetsstyring F-35 Kampflyavdelingen.