Tonje Skinnarland

Tonje Skinnarland

Generalmajor. Avtroppende sjef for Luftforsvaret. Påtroppende sjef for operasjoner i Forsvarsstaben.