Vivi Ringnes Berrefjord

Vivi Ringnes Berrefjord

Stipendiat Universitetet i Oslo, leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier, forfatter og foredragsholder.