Din makker – en trygghet i usikre tider

Din makker – en trygghet i usikre tider

. 3 minutter å lese

Johanne Haarklou Jensen

Hovedtillitsvalgt i Hæren

Makker og makkerpar; velkjente og betydelig anvendte begreper blant soldater i det norske Forsvaret. Hva menes med dette?

Makkerpar er opprinnelig et begrep som beskriver hvordan to soldater passer ekstra godt på hverandre i krevende situasjoner. En makker er en som vokter ryggen din, og en som gir omsorg og beskyttelse i utfordrende tider. I dagens forsvar blir disse begrepene ofte brukt i overført betydning og er ikke lenger avgrenser til stridssituasjoner.

I fagplan for Forsvarets rekruttutdanning (FRU) er begrepene makker, makkerpar og makkertjeneste gjengitt flere ganger. Her står det at «Rekrutten skal forstå hva god makkertjeneste innebærer både i tjeneste og utenfor tjeneste». Det vil si at samtlige soldater inne til førstegangstjeneste skal ha et bevisst forhold til disse begrepene, og at de i sin tjeneste skal ha makkertjeneste med i alt de gjør.

Hva betyr makker og makkertjeneste for dagens soldater inne til førstegangstjeneste, og hvordan opplever de makkertjenesten selv?

Jeg har spurt flere soldater inne til førstegangstjeneste i Hæren hva de legger i begrepet «makkertjeneste». Svarene var varierende. Jeg ble fortalt at en makker er konstant, fordi du aldri skal være alene. Du har en makker på rommet, en makker i messa, en makker i laget og en makker når du er ute på byen. Det er makkerne dine som driver med makkertjeneste. Makkeren på rommet sørger for at du har låst skapet ditt og at sengebretten din ser godkjent ut. Makkeren i messa sjekker en ekstra gang at kragen din er brettet ned, samt at skoene dine er rene. Makkeren du har i laget pusher deg i de tidene hvor du hater som mest og minner deg på å tørke sokkene når du har muligheten til det. Kanskje vedkommende til og med bytter feltrasjon med deg når du får en du ikke liker? Makkeren på byen passer på at du oppfører deg som folk og at du kommer deg trygt til sengs når du har fått litt for mye innabords.

Når konseptet makkertjeneste ble en del av fagplanen, ble det omtalt som «Forsvarets supervåpen for psykisk helse». I FRU’en står det at rekrutten skal gis «kunnskap for å ivareta seg selv og sin makkers psykiske helse og øke evnen til å håndtere stress og belastninger». Én annen soldat fortalte meg at en makker er en som står ved din side, uansett hva. Soldater deler utallige øyeblikk i fellesskap, både når det tordner som verst, men ikke minst når sola skinner på det sterkeste. Som skrevet i innledningen brukes ikke lenger makker og makkertjeneste lenger kun i situasjoner som omhandler kriser, slik som strid. Det benyttes også som et verktøy for ivaretagelse.

Til deg som leser dette; når var sist gang du spurte din makker hvordan hen virkelig har det? Kriser kommer i ulike former, og psykiske utfordring, små og store, kan være minst like påkjennende i et makkerpar som en uventet alarm på en øvelse. Din makker skal ha mot til å stille deg de krevende spørsmålene. Du skal ha respekt for din makker sitt mot og gi vedkommende sannheten. Hvordan blir soldatene inne til førstegangstjeneste trygge på å stille slike spørsmål til sin makker?

«Mitt lag» er utviklet av Hæren og rulles for øyeblikket ut til resten av Forsvaret. Ved å gjennomføre målrettete samtaler innad i laget så skal trygghet, tillit og tilhørighet skapes på tvers av lagsmedlemmene, og derfor også hos din makker. Dette legger et godt grunnlag for å være din makkers beste makker – du får lov til å vite om din makker sin frykt, sin skepsis og behov, og du kan handle deretter.

«Jeg hadde ikke klart å gjennomføre rekrutten, hadde det ikke vært for mine makkere», ble jeg fortalt av en soldat. Vedkommende opplevde at makkerne sto skulder i skulder med hen, og at de ble en bærebjelke i en ny og usikker tid. De var selv like nye og usikre, men som soldaten påpekte; laget er ikke dårligere enn det svakeste ledd. Slike opplevelser og erfaringer skaper vennskap, relasjoner og minner. Dette påpeker hvor utslagsgivende og betydningsfullt det er å ha slike mennesker med seg, både i det militære livet, men også i det sivile.

Forsvarssjefens fagmilitære råd for 2023 fikk overskriften «Trygghet i usikre tider». Dette beskriver godt hva en makker er; en trygghet i en usikker tid.

Dette er mine plikter

Jeg er norsk hærsoldat – det forplikter!

Jeg er lojal og disiplinert.

Jeg skal bli den beste soldaten jeg kan bli –som mine medsoldater.

Jeg har mot og vilje til å fortsette.

Jeg er min makkers beste makker – jeg svikter aldri.

Vi er Hæren – klar til kamp!

Utdrag fra Hærens soldatkort

Foto: Hanna Høegh/Forsvaret