MEDINT og opphavet til Covid-19

MEDINT og opphavet til Covid-19

. 4 minutter å lese

Andreas Edenberg

Oberstløytnant/Overlege. MBA fra NHH. PhD student i kunstig intelligens.

Det er snart gått 4 år siden vår tids største pandemi feide over verden. Men hvor startet pandemien egentlig og hvor kom viruset fra? Vet vi noe mer idag? FHI slår fast på egne sider (1) at viruset ble identifisert i januar 2020 og at smitten trolig kom fra flaggermus. Disse sidene er dog ikke oppdatert siden starten av 2022. Coronapandemien er for de fleste et tilbakelagt kapittel og helt ute av nyhetsbildet. Allikevel har de kommet mange nye påstander det siste året som reiser mange nye spørsmål om når og hvordan pandemien egentlig startet.

Ved alle utbrudd av sykdommer, enten nye eller kjente patogener, ser man etter patient zero. Dette er helt enkelt den første pasienten som utvikler sykdommen. Man kan snakke om patient zero for et gitt område, f.eks første pasient i Norge. I en verdensomspennende pandemi er det store spørsmålet hvem fikk det først? Og fra hvor? En av de mest kjente «patient zero» tilfellene var Mary Mallon som jobet som kokk rundt århundereskiftet i New York området. Etter flere utbrudd av tyfus ble det sporet tilbake til henne. Det viste seg at hun var en kronisk asymptomatisk bærer av S. Typhi. Hun kan sies å være det man kaller en superspreder, dvs lite symptomer selv men istand til å smitte svært mange. At hun ikke ønsket å slutte som kokk var naturligvis et lite problem og myndighetene satte henne til slutt i livslang tvunget karantene. I tilfellet med Covid-19 antok man det hele hadde startet med en overføring av virus fra et dyr til menneske, en såkalt zoonose.

Så hvor startet det hele? Vi må vi tilbake til senhøsten 2019 i Wuhan i Kina. De fleste i norge hadde nok aldri hørt om Wuhan. Dette er en storby med 11 millioner innbyggere som kan sies å være omtrent midt i Kina. Den offisielle historien var først at viruset hadde oppstått på fiskemarkedet Huanan og den første registrerte pasienten ble syk 31. desember 2019. Det kom tidlig frem at Wuhan har et laboratorium for forskning på virus, nemlig Wuhan Institute of Virology (WIV).

Det tok ikke lang tid før det florerte konspirasjonsteorier om at forskningsinstituttet var innblandet på noen måte. I senter for fokus var forskeren Shi Zengli, som i tillegg til at hun jobbet ved WIV, var en av verdens ledende forskere på nettopp corona virus. Hun ble kjent som «batwoman» under pandemien. Hun publiserte i mars 2019 en artikkel hvor man konkluderte det var høy sannsynlighet for at et utbrudd med SARS-lignende coronavirus kunne skje en dag. Hun har benektet under hele pandemien at viruset kunne komme fra laboratoriumet.

I 2013 isolerte forskere fra Wuhan et virus de kalte RaTG13. Dette ble funnet i en gruve hvor flere av arbeiderne hadde blitt syke og døde. Når man sekvenserte genet til covid-19 i februar 2020 var det 96% likt sekvensen til RaTG13 som hadde blitt oppdaget 7 år tidligere. Sjefsforsker Shi Zengli ved WIV hevdet de hadde aldri klart å isolere viruset og heller aldri hatt levende kulturer. Men Zengli og WIV kom med motstridende opplysninger om når RaTG13 hadde blitt sekvensert og det har bidratt til ytterligere mistanke . Siden har RaTG13 har blitt heftig debattert. Stridens kjerne er om RaTG13 var forløperen til Covid-19 og om endringene enten var endel av naturlig evolusjon eller skapt i et laboratorium.

I 2020 publiserte kinesiske forskere en studie som viste at første pasient ble syk 1.desember og hadde ikke vært noe sted i nærheten av fiskemarkedet Huanan. Faktisk ble 4 innlagt mellom 1. og 10. desember 2019 og 3 av 4 hadde ingen kobling til fiskemarkedet Huanan. Amerikanske myndigheter publiserte et ugradert sammendrag hvor 3 etater konkluderte med sannsynlig naturlig årsak mens FBI og US department of energy med henholdsvis moderat og lav konfidens konkluderte med at opphavet til Sars-Cov2 var en «lab-leak».(5) Det vil si en utilsiktet lekkasje fra et laboratorium og det er da underforstått at man sikter til WIV. Bakgrunnen for disse konklusjonene er fortsatt gradert som kan synes noe ironisk gitt at amerikanske myndigheter har kritisert kinesiske myndigheter for manglende transparens under hele pandemien.

I juni 2023 kom en artikkel i wall street journal (2) hvor det ble hevdet at amerikansk etteretning satt på opplysninger om forskere ved Wuhan Institute of Virology som utviklet symptomer allerede i november 2019. Forskeren Ben Hu som jobbet ved WIV hadde mottatt støtte fra USA for sine eksperimenter på coronavirus, og helt spesifikt gain-of-function forsøk med coronavirus. Dette er forsøk hvor man helt konkret ser hva som skal til for å gi et virus andre egenskaper enn det opprinnelig hadde. Ben Hu ble konfrontert med innholdet i WSJ artikkelen men benektet at han hadde vært syk høsten 2019(4).

Slike forsøk er nok vanligere enn man skulle tro og det handler som regel om å få mer kunnskap om virusets egenskaper. Det er selvsagt ikke ukontroversielt og det er farer forbundet med å endre den genetiske koden til levende virus. Man vet ikke alltid hva resulatet blir. Interessant nok endret WIV sine interne retningslinjer under pandemien og det ble et krav om at all forskning på corona virus nå skulle skje i en BSL-4 fasilitet. Dette er en betegnelse på laboratoriene hvor de farligste virusene som ebola, marburg og hantavirus kan håndteres. Fram til pandemien hadde de drevet disse forsøkene i BSL2/3 fasiliteter. Dette hadde blitt kritisert fra internasjonale forskere også før pandemien

Det er fortsatt en gåte hvor vår tids største pandemi til nå egentlig startet. Var det fra et hittils ikke identifisert dyr på fiskemarkedet som smittet et menneske? Eller var det et uhell i et laboratorium som forsket på coronavirus et steinkast unna?

LITTERATURLISTE

1. https://www.fhi.no/ss/korona/koronavirus/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/?term=#om-koronaviruset

2. https://www.wsj.com/articles/u-s-funded-scientist-among-three-chinese-researchers-who-fell-ill-amid-early-covid-19-outbreak-3f919567

3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

4. https://www.science.org/content/article/ridiculous-says-chinese-scientist-accused-being-pandemic-s-patient-zero

5. https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Unclassified-Summary-of-Assessment-on-COVID-19-Origins.pdf