Andreas Edenberg

Andreas Edenberg

Oberstløytnant, Overlege hærens sykestuer.