Nestenkollisjon i stillehavet - USS Chancelorsville og Admiral Vinogradov

Nestenkollisjon i stillehavet - USS Chancelorsville og Admiral Vinogradov

. 3 minutter å lese

Jacob Børresen

Jacob Børresen er pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

Den russiske påstanden om at det amerikanske fartøyet har skylda, kan diskuteres. Amerikaneren har i så fall ikke skylda alene.

US Navy var hurtige med å legge ut bevis for å støtte deres påstander i nestenkollisjonen.

Oversiktsbildet kan tyde på at det i utgangspunktet er amerikaneren som har vikeplikt for et fartøy som kommer fra styrbord. Men det går an å argumentere med at russeren kommer inn såpass mye på amerikanernes låring, at han holder noe høyere hastighet, og at han derfor i praksis er innhentende fartøy med vikeplikt. Det er et grensetilfelle. Men begge parter har iht sjøveisreglene uansett en plikt til å vise hensyn og aktsomhet og etter beste evne unngå at det oppstår fare for sammenstøt. Om ikke annet burde de ha studert INCSEA-avtalen (Incidents at Sea agreement) som, såvidt jeg vet, de to lands mariner fortsatt er bundet av, og som legger klare føringer på hvordan de skal opptre innenfor synsvidde av hverandre.

Russiske seilere soler seg på helikopterdekket. NY Times påpeker på at slik oppførsel ikke gjenspeiler en alarmtilstand ombord som det ville vært dersom en kollisjon var nært forestående.

Videoen, der fartøyene nå er på kloss hold, kan tyde på at amerikaneren kanskje har turnet noen grader til babord, eller at det er russeren som har kommet noe til styrbord, uansett slik at russeren nå utvetydig er blitt innhentende fartøy, som kommer inn på det amerikanske fartøyets styrbord låring, med noe større hastighet enn amerikaneren. Som innhentende fartøy er det russeren som i denne situasjonen har vikeplikt. Basert på bilder og video kan det med andre ord se ut som om det i utgangspunktet var amerikaneren som tidlig skulle ha endret kurs til styrbord for å passere aktenfor russeren, og at det derfor er amerikaneren som har hovedansvaret for at situasjonen i det hele tatt oppstår. Men begge fartøyer må etter mitt skjønn bebreides for at de kom så nær hverandre.

Det påligger enhver sjøfarende å vise aktsomhet og gjøre hva som er mulig for å unngå fare for sammenstøt. Her har man i stedet valgt å pukke på sin rett, og har valgt å se bort fra, eller har glemt, forpliktelsene sine iht INCSEA-avtalen. At amerikaneren påberoper seg at han ikke kan manøvrere fordi han driver med helikopteroperasjoner, synes jeg er en dårlig unnskyldning. Denne situasjonen har utviklet seg over tid, det er klart vær og god sikt, det er ingen grunn til at amerikaneren ikke kunne ha manøvrert unna i god tid for i ro og mak å gå opp i vinden og ta ned helikopteret sitt i trygg avstand fra russeren. Med forbehold om at ikke en eller begge fartøyer i tidsrommet før bildene er tatt har oppholdt seg en tid i samme område, og av en eller annen grunn har hatt i oppdrag å manøvrere for å irritere eller provosere den andre (noe jeg anser som lite sannsynlig, og - om det skulle være tilfelle - som sjokkerende uansvarlig), skyldes situasjonen rett og slett elendig dømmekraft og dårlig sjømannskap - Fra begge parter! Dårlig reklame for den russiske marinen. Dårlig reklame for U.S. Navy.


Foto:  US Navys bilde av den Russiske jageren Admiral Vinogradov (t.v.) som tar igjen den Amerikanske missilkrysseren USS Chancellorsville (CG-62) (t.h.) i Filippinerhavet. US Navy har kalt manøveren for "unsafe and unprofessional".


Jacob Børresen

Jacob Børresen er pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.