[Satire] Gradene

[Satire] Gradene

. 6 minutter å lese

Pål Espen Kilstad

Komiker, imitator og freelanceskuespiller.

I Forsvaret har dem, som du sikkert vet, grader. Hvis du ikke vet det, kommer du raskt til å lære deg det, likens å vaske gulv. Da kommer du også i kjempeform siden du må løpe lange turer hver morgen klokken seks. Det må også dem som vet hva en grad er, for de må løpe sammen med deg. Dette vil gjøre deg umåtelig populær. Derfor denne innføringen. I hæren ser gradssystemet slik ut:

Menig Fredriksen

Han er bare blitt kalt inn, han liker det ikke, men vet han må. Med mindre han er kavalerist. Da smiler han gjerne til Sersjant Fredriksen, som lærer at han faktisk eier litt av verden sammen med de andre kavaleristene.

Visekorporal (Ledende menig) Fredriksen

Han har en gang smilt til Sersjant Fredriksen, som så en mulighet til å slippe å pusse støvlene sine, og som derfor utnevnte menig Fredriksen til Visekorporal Fredriksen. Visekorporal Fredriksen har selvsagt ingenting å si, han var bare litt for ivrig i starten. Når han skjønte hva det innebar å være visekorporal, var det selvsagt altfor sent. Med mindre han er kavalerist. Da eier han litt av verden sammen med de andre kavaleristene.

Korporal Fredriksen

Han har smilt for mye til Sersjant Fredriksen. Han ble derfor korporal. Han slipper å pusse støvlene sine. Det har han Visekorporal Fredriksen til å gjøre, som naturligvis også pusser andre støvler, som Korporal Fredriksen har tatt betaling for å pusse. Han har likevel like lite å si som underordnet angående ordre fra Sersjant Fredriksen, han har bare påtatt seg mer arbeid, som egentlig var tiltenkt overordnede. Med mindre han er kavalerist. Da eier han litt mer enn Visekorporal Fredriksen av verden, sammen med de andre kavaleristene.

USK/UB Korporal Fredriksen

Han tok et såkalt utskrevet sersjantkurs på noen måneder. Dette gjorde han for å få tilgang til befalsmessa, og for en gang å kunne kalle seg sersjant Fredriksen. Han har gjennomgått et slik silkeprogrammer i hjernevaskeriet. Han vet at hvis det blir krig, så er det ham som blir sendt ut i minefeltet først, men synes det er greit. Han vurderer kanskje en militær karriere i begynnelsen, og bare da. Han er hverken soldat eller ekte befal, og han vet det. Med mindre han er kavalerist. Da eier han ganske mye av verden sammen med de andre kavaleristene. Han tror også han er usårbar.

Sersjant (Kvartermester) Fredriksen

Han tror han er den egentlige sjefen. Han kan nemlig gjøre som han vil med visekorporal og korporal og USK Fredriksen, og alle dem som er menige. Han er stolt av de tre vinklene sine, liker å vise dem frem, og har gjennomgått et skånsomt vaskeprogram på hjernevaskeriet. Han forteller knallharde ting om den gang, for noen måneder siden, da han gikk på befalskulen, og om de harde prøvene han måtte gjennom. Han elsker Nato-øvelser. Da blir han nemlig hilst på av allierte soldater med ti års erfaring som fallskjermjeger, og det liker Sersjant Fredriksen. Han prøver å glemme at han innerst inne vet disse soldatene at innerst inne er han fersk, veldig fersk. Ellers i året er det ingen som hilser på ham, med unntak av en og annen soldat som vil pusse sko. Med mindre han er kavalerist. Da tror han at han eier nesten hele verden. Han tror også at han er usårbar, og at han har pansret brystkasse.

Fenrik Fredriksen

Han kan være en som ikke hadde noe valg, ettersom han bare ble arbeidsløs hvis han sluttet i Forsvaret. Eller enda verre, han kan ha ambisjoner om å bli yrkesbefal. Da er han som regel troppssjef. Fenriker får også, omsider, tilganger til offisersmessa. Det har han lengtet etter siden han fant ut at den beste jobben han var kvalifisert til i det sivile, var en jobb på Burger King. I offisersmessa prøver han å snakke med de riktige menneskene for kanskje å bli Løytnant Fredriksen en måned eller to før tiden. Han visste en gang at hvis noe gikk galt, så fikk han skylden. Men siden han har gjennomgått et standard vaskeprogram på hjernevaskeriet, har han glemt dette. Med mindre han er kavalerist. Da er det ham og ingen andre som eier verden. Han tror han er usårbar, har pansret brystkasse, og kan drepe fiender bare ved å se på dem.

Løytnant Fredriksen

Han traff de rette offiserene på befalsmessa. Han har, i motsetning til Fenrik Fredriksen som bare har en stjerne, faktisk to stjerner på skulderen. De liker ham å sitte og pusse på i stille stunder. Det er også det eneste han pusser. Støvlene har han nemlig bedt Fenrik Fredriksen om å pusse, som igjen bad Sersjant Fredriksen om å pusse dem, pluss sine egne. Sersjant Fredriksen bad visekorporalen om å gå gjøre det, som bad en menig gjøre det. Han har gjennomgått kokvaskprogrammet, og vet han har en bil som han kan bruke til å komme seg vekk med, dersom det blir krig. Med mindre han er kavalerist. Da eier ham hele verden, litt av månen, liker å stikke seg lett med kniven for å få arr og har da en panservogn å komme seg vekk med dersom det blir krig. Er han kavalerist, tror han også på Gud, som er Rittmester Fredriksen, som egentlig er Kaptein Fredriksen.

Kaptein (Kapteinløytnant) Fredriksen

Han sitter gjerne som kompanisjef, noe som innebærer at han har sekretær, kaffetrakter og lite å gjøre. Han kom aldri inn på Krigsskolen, slik som Major Fredriksen, og blir derfor ikke mer enn kaptein. Ble kokt litt for lenge på vaskeriet som Løytnant, og er egentlig litt motløs. Med mindre han er kavalerist. Da eier han verden, hele månen og litt av universet. Han er Gud, kaller seg Rittmester, har bilde på veggen av den første panservognen han eide, den han gav et hestenavn. Han tror at alle sierer i hele verden, hele månen og halve universet er oppkalt etter ham. Høyere enn dette treffer du ikke kavalerister. De dør nemlig like før de blir majorer, gjerne vet at de prøver å stoppe tog eller biler ved å stille seg i veien for dem.

Major (Orlogskaptein) Fredriksen

Han kom inn på Krigsskolen og husker ikke lenger at han ble kokt i stykker på hjernevaskeriet. Han har ambisjoner, som for eksempel å bli bataljonssjef en gang eller kanskje enda bedre, sjef for en distriktskommando. Med mindre han er kavalerist, men de er som kjent få. De få kavalerister som blir majorer, var så heldige at bilen eller toget rakk å stoppe. Disse majorer tror de er gjenfødte som Messias og at de styrer liv og død på jorden, månen, hele universet – og på fallskjermjegerskolen, som er litt bedre enn alt det andre til sammen.

Oberstløytnant (Kommandørkaptein) Fredriksen

Han er sjef for en distriktskommando eller sitter som sjef for noe i Forsvarets Overkommando. Disse er så kokt i stykker på hjernevaskeriet at de må kokes om igjen med jevne mellomrom. Det er for at de skal huske at dem en gang hadde ambisjoner, og at de ikke tren å påta seg skopuss for noen. De har nemlig glemt gradssystemet, tror neste hakk på rangstigen er major, og drømmer en gang om å bli menig. De har ikke sekretær, men medisinsk sekretær, som steller med dem og snur de når de får liggesår. Ingen kavalerist har noensinne blitt oberstløytnant. Man greidde det like før opprykk, men han døde mens ham prøve å stanse en Tupolev-164 under landing.

Oberst (Kommandør) Fredriksen

Han har laget så mye problem for Forsvaret at han er sendt ut av landet som bataljonssjef på en av de mange plassene hvor de har FN-avdelinger. Hvor sikrer de freden ved å spille biljard og Risk og drikke øl. Men disse offiserene tror de egentlig er på Mallorca. De som ikke blir sendte ut av landet, blir ofte uskadeliggjort ved at de får ansvaret for å skille skruer og mutrer fra hverandre hos børsemakeren. De blir også satt til arbeid som å pusse patronhylser, sendte bunker med gamle dokument til en annen oberst og lignende. De godtar det. Blir ofte tørket støv av under parader og lignende, hvor de kan observeres mens de leter etter gamle, upussa patronhylser eller mutrer på bakken.

Brigader (Flaggkommandør) Fredriksen

Stort sett de samme som når de var oberst, men de har oftere problem med å skille mutrer og skruer fra hverandre.

General Fredriksen

Han kommer du aldri til å se eller høre, med mindre du sitter på sentralbordet, som i Forsvaret har det velklingende navnet veksler. Da finnes det en teoretisk mulighet for at du får inn en telefon til General Fredriksen. Det kan være TV-Shop som ringer for å høre om ham skal ha Biceps-Trimmareen sin eller moppen med innebygd motorvarmer og kaffetrakter. Generaler ser nemlig mye på fjernsyn i arbeidstiden. Når de ikke gjør det, tror de at de er brikker i et Risk-spill. De er med andre ord bare et navn i telefonkatalogen og ikke helt gode. Det vet Forsvaret og, det er derfor du aldri ser de ute blant folk. Jeg vel derfor å ikke kaste bort mer tid på alle generalgradene.

P'S: Grenaderer er sivile som aldri klarte befalsskolen, de tror imidlertid at de greide det. De er like mye befal som vektere er politi.


Utdrag fra Vernepliktshandboka: humoristiske bomskot frå Forsvaret (1999) skrevet av komiker Pål Espen Kilstad. Gjengitt med tillatelse. Finnes også som lydbok.