Team of teams: New rules of engagement for a complex world, av Stanley McChrystal

Team of teams: New rules of engagement for a complex world, av Stanley McChrystal

. 2 minutter å lese

Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Det sammensatte Teamet som har produsert denne boken innehar unik erfaring innenfor en rekke områder. Militære operasjoner, planlegging, militært-sivilt samarbeid, organisasjons teori og ledelse er alle områder som berøres av det sammensatte Teamet i denne boken.

Den pensjonerte og høyt dekorerte Generalen Stanley McCrystal er utvilsomt den mest anerkjente bidragsyteren i denne boken. De tre andre bidragsyterne –David Silverman og Chris Fussell, som er tidligere NAVY SEAL operatører, og Tantum Collins, som er akademiker utdannet ved Yale og Cambridge — synes å utfylle Generalen på en god måte gjennom hele boken.

Fra mitt perspektiv er det mye på grunn av McCrystals evne til å knytte innsikt om egne erfaringer til situasjoner som jeg kjenner meg personlig igjen i som offiser, eller situasjoner som jeg husker har vært tema for diskusjoner ila min militære karriere, som gjør denne boken unik. General McCrystal gjør det klinkende klart allerede i starten av Team of Teams at dette ikke er en romantisk krigshistorie. Generalen holder det han lover.

Dette er ingen bok som for-helliger spesialstyrker på generelt grunnlag; NAVY SEALS påståtte unike rolle i Joint Special Operations Command (JSOC); eller hvorfor det er de militære som "har skjønt det" mens andre "ikke har skjønt det", som mange potensielt frykter når de ser på sammensetningen av Teamet som har produsert denne boken.

Team of Teams er en bok som omhandler primært lederskap og sekundært managment. Med et ledelse- og organisasjonsteoretisk bakteppe forklares det hvordan organisasjoner fungerer, herunder også militæret. Deretter etableres det et tydelig teoretisk skille mellom hva som skiller komplekst fra komplisert, og det forklares hvordan dette påvirker organisasjoner direkte og indirekte. Siden man i dag, på generelt grunnlag, kan si at man er opptatt av at spørsmål skal besvares på en "vitenskapelig måte" og da helst med et kvantitativt svar, er denne distinksjonen viktig å være oppmerksom på. Tilpasningsdyktighet adresseres som en meget viktig egenskap for enkeltpersoner, team, og organisasjoner å inneha. Dette brukes som en overgang til å forklare forskjellen mellom det boken beskriver som team thinking og command thinking. Til slutt beskriver boken hvordan teknologiutvikling har påvirket ledelse og managment av organisasjoner, fra det laveste til øverste nivå.

Boken omhandler de forannevnte temaene på det jeg vil beskrive som et elevert nivå. Det betyr at de som forventer å finne noe som ligner en ny, utvidet og forbedret utgave av "Infanteri-offiseren i felt" i denne boken, vil mest sannsynlig bli skuffet. Kort oppsummert kan man si at boken redegjør for hva militæret i utgangspunktet er designet for å gjøre, samtidig som den beskriver en virkelighet som tydelig er i konflikt med dette designet. I seg selv gjør dette boken relevant for de aller fleste som er oppriktig interessert i å forstå hvordan man kan bidra på best mulig måte fra sin plass i en organisasjon. I tillegg mener jeg at det skal være mulig å utvikle forståelse for andre sine potensielle utfordringer i en organisasjon gjennom denne boken.

Når alt dette er sagt, så er det - selv for General McCrystal - utfordrende å forklare strategiens rolle og hvorfor strategi er så viktig i dag. Det gjøres et godt forsøk, men jeg forventet at forklaringene og beskrivelsene som omhandlet dette temaet skulle være mer konkret enn de faktisk er. Men, vi er lovet en oppfølger til denne boken. Muligens kommer forklaringen da.


Denne omtalen har tidligere vært publisert i NMT


Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.