Tor Arne Berntsen

Tor Arne Berntsen

Tor Arne Berntsen er feltprest og oberstløytnant. Han underviser i militæretikk ved Forsvarets stabsskole.