Cato Jakobsen

Operativ leder, seksjon for livvakttjeneste. Politiets sikkerhetstjeneste