Espen Rasmussen

Espen Rasmussen

Medlem av forsvarskommisjonen. Kommandørkaptein i Sjøforsvaret og senior stabsoffiser i planavdelingen i Sjøforsvarsstaben i Bergen.