Knut Storberget

Knut Storberget

Leder av forsvarskommisjonen. Statsforvalter for Innlandet, tidligere stortingsrepresentant og justisminister.