Fredrik Hoff

Kadett ved Krigskolen, operativ linje.