Hanna Marie Bjerke

Hanna Marie Bjerke

Fagsjef for bransjen kontroll og varsling. Operativ- og stabserfaring fra CRC og AWACS. Tiltrer fra nyttår som avdelingssjef luftmilitær kommando og kontroll i Luftforsvarets Våpenskole.