Jan Egil Rekstad

Jan Egil Rekstad

Oberstløytnant og skvadronssjef ved 334 Skvadron med tidligere erfaring fra P-3 Orion. Kompetanse innen maritim luftmakt.