Jan Sommerfelt-Pettersen

Jan Sommerfelt-Pettersen

Lege og spesialist i samfunnsmedisin. Tidligere Sjef for Forsvarets Sanitet og nestleder i Helseberedskapsrådet.