Jan Fredrik Berggrav

Jan Fredrik Berggrav

Rittmester og nestkommanderende eskadron i Telemark bataljon