Jonas Vidhammer Berge

Jonas Vidhammer Berge

IFS. Mastergrad i peace and conflict studies fra UiO. Arbeider nå i et forskningsprosjekt som ser på kinesiske kapasiteter innenfor counterspace.