Kjetil Røstad

Kjetil Røstad

Sjef Cyberforsvarets spesialistskole. Tjenesterfaring fra ledelse, drift og etablering av IKT-systemer i inn- og utland. Har jobbet ved Forsvarets Høgskole og har vært IKT-rådgiver i Politiet.