Lasse-Aleksander Finstad

Lasse-Aleksander Finstad

Oversersjant Lasse-Aleksander Finstad tjenestegjør til daglig i Hæren og har erfaring fra internasjonale operasjoner, befalskurs fra marinen samt sivile studier fra Nord universitet.