You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Njord Wegge

Njord Wegge

Førsteamanuensis på FHS/Krigsskolen. Tidligere seniorforsker på NUPI og ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda, medlem EOS-utvalget, og gjesteforsker ved UC Berkeley, USA.