You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Palle Ydstebø

Palle Ydstebø

Sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Militær utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabskole, hovedfag historie fra UiT. Erfaring fra Afghanistan, Tyskland og Sør-Sudan.