Ola Haave

Ola Haave

Tidligere yrkesoffiser i Hæren og mangeårig ansatt i Forsvarsbygg. Er nå daglig leder i Folloregionen IPR (interkommunalt politisk råd).