Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen er Seniorforsker i forskningsgruppen Diplomati og global orden ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet.