Petter Jansen

Petter Jansen

Administrerende direktør og Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon