Remi Jakobsen

Remi Jakobsen

Sjef for seksjon for militær Logistikk Kommandørkaptein ved Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen.