Rine Veberg

Rine Veberg

Rine er utdannet offiser ved Krigsskolen og har mastergrad fra FHS. Hun har bakgrunn fra Hæren og spesialstyrkene, samt flere deployeringer. Jobber som kullsjef ved Krigsskolen.