Saira Basit

Saira Basit

Dekan ved FHS. Doktorgrad i statsvitenskap fra UiO om staters håndtering av voldelige ikke-statlige aktører som krysser grenser. Erfaring fra IFS, UD og styreverv i universitets- og høyskolesektor.