Sjak R. Haaheim

Sjak R. Haaheim

S3 i Innsatsstyrke Gunnerside HV-03. Arbeider sivilt som advokat. Tjeneste i Heimevernet siden 1989, tidligere vært i Innsatsstyrke Derby (HV-02) og i 1997/1998 stabsoffiser i NORDPOL brigade SFOR.