Sverre Diesen

Sverre Diesen

General, tidligere forsvarssjef, og sjefsforsker på FFI.