Thea Larsen

Thea Larsen

Forsker ved FHS/Sjøkrigsskolen, Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse