Thomas Ekström

Thomas Ekström

(PhD) Forskningsledare, Avdelingen för försvarsanalys, FOI Totalförsvarets Forskningsinsitut, Sverige