Den som venter, venter forgjeves – for føringene kommer ikke (før det er for sent?)

Den som venter, venter forgjeves – for føringene kommer ikke (før det er for sent?)

. 4 minutter å lese

Cathrine Lagerberg

Senior Manager, Threat Intelligence & Cyber Risk, Deloitte AS

Kina har en plan, den mangler vi fordi vi jager profitt og handel. Russland utøver hydrid krigføring daglig, men vi skylder på signalfeil og strømbrudd. Vesten spilles sjakkmatt slik vi spiller trekkene våre nå.

«Détente» ble brukt som begrep om avspenningsperioden og den kalde krigen rundt den internasjonale og militærpolitiske situasjonen mellom USA, Vesten og Sovjetunionen. Men mens vi pliktig nedrustet våpenarsenalene våre og sang «Wind of Change», «Optimist» og «Glasnost» valgte Russland og Kina å unytte fredsperioden til det fulle med sine etterretnings og- innhentingskapasiteter for å spionere og stjele teknologi fra Vesten.

Richard Nixon (til høyre) møter Leonid Brezhnev (til venstre) 19. juni 1973 under den sovjetiske lederens besøk i USA. Foto: Wikimedia commons

Felles for Kina og Russland er deres følelse av å føle seg utnyttet, ydmyket og manglende respektert av Vesten historisk. Og i jakten på å oppnå dette nå blir de begge mer konfronterende og villige til å teste Vestens grenser for hva vi finner oss i.

Vi burde ha lært av historien

Russland lever for historien sin og vil alltid søke å gjenoppreise sin stormakts status. Kinas mål er å bli en konkurrerende supermakt til USA og teknologiuavhengig fra Vesten. For å lykkes med dette må Kina få tilgang til «the latest and greatest» av høyteknologi de enda ikke mestrer og snike seg inn i Vestens infrastruktur og gjør oss avhengige av deres statssubsidierte billige komponenter og systemer for å få kontroll når det en gang skulle oppstå et behov for det. Kina våpenifiserer kommersialisering, forsyningskjeder, infrastruktur og globalisering.

Derfor kan kinesiske oppkjøp og tilgang til teknologi, infrastruktur og industri være svært sikkerhetspolitisk farlig. Vi vet heller ikke hvordan de deler dette med Russland, men de har sannsynligvis lite å tape på det.

Kan Vesten alliere seg med Russland for å bli uavhengige Kina?

For Russland liker nok egentlig ikke «Made in China» mer enn Vesten. Kina representerer nok en ydmykende teknologisk avhengighet Russland overhodet aldri ønsket. Men Putin har ikke noe valg mens han kriger mot Ukraina. Men Putin kan snu dersom han vet han har noe å tape. Hva har han å tape? Jo, det historiske tsarriket han forsøker å gjenoppreise. Og er det noe Putin og det russiske folket frykter så er det ny invasjon og okkupasjon. For Russland ligger sårbart til med sine stepper og landegrenser i sør. Mot Kina. Der kan Xi Jinping med sin enorme styrke snart tusle over grensene om de vil, for Putin bruker alle sine soldater og ressurser i Ukraina - og Russland har noe Kina vil ha: deres olje og gass.

Vesten henger ikke med i spillereglene som brukes globalt nå.

Både Kina og Russland er kjent for å bruke hybride og fornektbare virkemidler, som cyberangrep, ankerulykker og kabelbrudd, fiskefartøy som benyttes i militært øyemed osv. Luftrommene våre blir stengt og togbanene står hyppigere og hyppigere. Alt er ikke systemsvikt og naturlige brudd. Det er meget sannsynlig at Russland og Kina står bak en rekke av disse hendelsene, som fornektbare ulykker eller gråsone hendelser det er vanskelig å bevise. Derfor slipper de unna, enten det er Russland eller Kina som står bak.

Myndighetene må balansere handelspolitikk og diplomati - handel og sikkerhet går sjelden hånd i hånd. Derfor vil føringene muligens ikke komme i tide. Men Kina venter ikke og balanserer ikke dette, de våpenifiserer handelspolitikk og unytter det til sikkerhetspolitikk.

Derfor må vi tørre la handelspolitikk vike for langsiktige sikkerhetsinteresser. Det vil ikke komme uten friksjon. Det vil kreve at Vesten avskjærer Kinas tilgang til vår beste teknologi. I likhet med den kalde krigen 1.0, vil heller ikke denne kalde krigen 2.0 bli vunnet gjennom halvhjertede forsøk når motstanderne våre legger inn helhjertet innsats for å vinne.

Det haster

«Vi står overfor et vendepunkt i historien - et av de øyeblikkene der beslutningene vi tar i dag kommer til å bestemme fremtiden i flere tiår fremover» sa den amerikanske presidenten Joe Biden.

USAs president, Joe Biden. Foto: Wikimedia commons

Kina er i ferd med å lykkes produsere det de har stjålet og kopiert med snart like god kvalitet som Vesten, mens Russland graver sin egen høyteknologiske grav i Ukraina.

Det haster med å blokkere import av kinesisk teknologi som utgjør en sikkerhetstrussel for oss, og det haster med å blokkere eksport av teknologi som Kina trenger i sine militære ambisjoner.

Selskapene er nå vår første og siste linje forsvar

Selskapene har aldri hatt en viktigere rolle enn nå. Vi kan ikke lenger skille mellom privat næringslivs kommersielle interesser og strategiske sikkerhetsinteresser.

Vesten har alt de trenger for å vinne denne kampen med en vesentlig bedre samlet økonomi, militære styrker, fordelaktig geografi, stabile verdier og demokratiske system. Vi bør stole på våre evner og kapasiteter for å bygge viljen det trengs til en kombinert og samlet innsats nå.

For vi har enda tid, men den er sakte i ferd med å renne ut.

Derfor må selskapene selv gjøre de kritiske, strategiske og fremtidsrettede risikovurderingene nå, for velger dere å vente på myndighetene, vil vi med stor sannsynlighet miste kontroll over både infrastruktur og teknologi som helt kritisk for Norges eksportinntekter, vårt Totalforsvar og våre sikkerhetsinteresser. I lang tid fremover…

Foto: Den russiske statsminister Mikhail Mishustins møter Kinas president Xi Jinping i regjeringshuset i Russland/Wikimedia commons