Kursen er satt for morgendagens hær

Kursen er satt for morgendagens hær

. 2 minutter å lese

Sebastian Bergstrøm

Offiser ved Hærens Våpenskole.

De sikkerhetspolitiske omgivelsene er i endring, og ny teknologi endrer måten vi lever på. Krigens karakter forandres i takt med disse endringene, samtidig som krigens natur inneholder flere konstanter. Selv om krigen kan synes fjern for mange, kan det også være vanskelig å skille mellom krig, krise og dyp fred. For å møte dagens og fremtidens sikkerhetspolitiske og militære problem erkjenner Hæren at det er behov for en tydelig utviklingsretning. Sjef Hæren gir derfor nå ut sitt konsept for utvikling, og setter med det kursen for morgendagens hær.

Les konseptet for utvikling av Hæren (link)

Konsept for utvikling av Hæren er ikke et operasjonskonsept der innovative metoder for gjennomføring av militære operasjoner presenteres. Utviklingskonseptet fokuserer i større grad på hvilke kapabiliteter som må utvikles for å sikre Hærens evne til ledelse, utførelse og understøttelse av landoperasjoner i rammen av fellesoperasjoner og totalforsvaret. Målsetningen er å styrke evnen til landsdekkende nasjonal innsats i hele konfliktspekteret, der Hæren i større grad skal kunne bidra til felles effekter i Forsvaret og det moderniserte totalforsvaret. Samtidig skal evnen til internasjonal innsats videreføres.

For å realisere målsetningen er utviklingskonseptet forankret i en analyse av den sikkerhetspolitiske konteksten, konfliktspekteret og allierte konsepter. Videre problematiseres fremtidens operasjonsmiljø og hvilke implikasjoner både trusler og teknologi vil ha for norsk sikkerhet og for utviklingen av Hæren. Den konseptuelle løsningen fokuserer på en styrket evne til samvirke gjennom en overordnet utvikling av de militære basisfunksjonene. I fremtidens operasjonsmiljø møter Hæren et sammensatt trusselbilde med et komplementært kampsystem som er posisjonert for innsats i hele konfliktspekteret. En slik utvikling vil konseptuelt muliggjøre Hærens bidrag til konvergens og tillate realisering av effekt i rammen av integrert samvirke.

Konsept for utvikling av Hæren ble godkjent 8. februar. På vegne av arbeidsgruppen og bidragsytere i denne prosessen håper vi at konseptet kan fungere som en rettesnor for prioritert utvikling av Hæren, samtidig som at det danner grunnlag for en saklig debatt og dypere analyse.

Les konseptet for utvikling av Hæren (link)


Foto: Forsvaret


Artikkelen er skrevet på vegne av arbeidsgruppen av Sebastian Bergstrøm og Lars H. Birkheim ved Hærens Våpenskole.