Terje Bruøygard

Terje Bruøygard

Sjef planseksjonen (J5) ved Forsvarets operative hovedkvarter.