Lansering: mentorering

Lansering: mentorering

. 1 minutt å lese

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Stratagems fremste ambisjoner er å bidra til å få flere unge stemmer inn i forsvarsdebatten i Norge samt å heve kvaliteten på ordskiftet. For å oppnå dette har Stratagem opprettet en mentorordning som sikter på å øke skriveferdighetene til de som ønsker å skrive ved å koble sammen unge og erfarne skribenter. Stratagems mentorer består av Kate Hansen Bundt, Sverre Diesen, Terje Bruøygard, Tor Ivar Strømmen, Janne Haaland Matlary, Dag Henriksen, Tormod Heier, Harald Høiback og Jacob Børresen. Kombinasjonen av en ung skribent og en erfaren mentor gjør det tryggere for unge skribenter å publisere, og ordningen gir rom for motivasjon, inspirasjon og videreutvikling. Mentorordningen er med andre ord et tilbud for de som ønsker å utvikle egne skriveferdigheter for å delta i forsvarsdebatten. Nysgjerring? Vil du skrive? Ta kontakt med oss.


Foto: Forsvaret ved Torgeir Haugaard


Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.