You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Lansering: mentorering

Lansering: mentorering

. 1 min read

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major Wilhelmsen tjenestegjør i Luftforsvaret og har erfaring fra internasjonale operasjoner samt studier fra Forsvarsakademiet i København, Forsvarets høgskole og Det nederlandske militærinstitutt.

Stratagems fremste ambisjoner er å bidra til å få flere unge stemmer inn i forsvarsdebatten i Norge samt å heve kvaliteten på ordskiftet. For å oppnå dette har Stratagem opprettet en mentorordning som sikter på å øke skriveferdighetene til de som ønsker å skrive ved å koble sammen unge og erfarne skribenter. Stratagems mentorer består av Kate Hansen Bundt, Sverre Diesen, Terje Bruøygard, Tor Ivar Strømmen, Janne Haaland Matlary, Dag Henriksen, Tormod Heier, Harald Høiback og Jacob Børresen. Kombinasjonen av en ung skribent og en erfaren mentor gjør det tryggere for unge skribenter å publisere, og ordningen gir rom for motivasjon, inspirasjon og videreutvikling. Mentorordningen er med andre ord et tilbud for de som ønsker å utvikle egne skriveferdigheter for å delta i forsvarsdebatten. Nysgjerring? Vil du skrive? Ta kontakt med oss.


Foto: Forsvaret ved Torgeir Haugaard


Er du enig/uenig med artikkelen eller har en kommentar? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk gjerne style guiden vår.