Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major Wilhelmsen tjenestegjør i Luftforsvaret og har erfaring fra internasjonale operasjoner samt studier fra Forsvarsakademiet i København, Forsvarets høgskole og Det nederlandske militærinstitutt.