Siri Strand

Siri Strand

Siri Strand er doktorgradsstipendiat ved Department of War Studies, King's College London. Hun forsker på cyberoperasjoner og nasjonale strategier for cyberforsvar.