Hanna Sesselja Svare Mikalsen

Hanna Sesselja Svare Mikalsen

Major Mikalsen er SO Luft på J-7 ved FOH, med erfaring fra luftvern, maritime patruljefly, luftvingstab, vertslandsstøtte og internasjonale operasjoner. MBA Ledelse, NORD Universitet.