Jan Erik Johansen

Jan Erik Johansen

Avdelingsdirektør i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg