Trond Eliassen

Trond Eliassen

Seksjonssjef salg og eiendomsutvikling i eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg