Kristin Svare Granrusten

Kristin Svare Granrusten

Kristin er løytnant i Luftforsvaret. Hun tjenestegjør som taktisk koordinator (TACCO) og planoffiser ved 333 skvadron.