Kjersti Fjørtoft

Kjersti Fjørtoft

Leder for Etisk råd for forsvarssektoren (ERF). Professor ved UiT.