Terje Hanssen

Terje Hanssen

Nestleder i Etisk råd for forsvarssektoren (ERF). Leder strategisk HR, Forsvarsstaben.