Norunn Kosberg

Norunn Kosberg

Sekretær i Etisk råd for forsvarssektoren (ERF). Rådgiver Forsvarsdepartementet.