"The Mirror Test" og menneskene bak konfliktene

"The Mirror Test" og menneskene bak konfliktene

. 3 minutter å lese

Tobias Snerten Holtan

Fenrik i Luftforsvaret med bachleor i luftmakt og ledelse fra Luftkrigsskolen.

I disse tider Afghanistan-tider syntes jeg det er passende å dra frem en bok som har vært med å forme hvordan jeg har sett på både Irak og Afghanistan i nyere tid, The Mirror Test av John Kael Weston. Boken har fått sitt navn fra når blant annet soldater med ansiktskader tar av seg bandasjen for første gang og de må se seg i speilet, mulig ugjenkjennbart, og akseptere det de ser. Weston argumenterte på tiden boken ble gitt ut om det var på tide for blant annet USA å se seg speilet og vurdere om det som var i refleksjonen stemte med det de ønsket å være og representere. Det er tydelig hva Westons meninger er om krigene overordnet ved at Irak blir referert til som "the wrong war" mens Afghanistan er "the right war", noe som påvirker inngangsverdiene vi som lesere tar til oss boken med. Det er ganske åpenbart at boken var ment for å få ut et budskap på tiden den kom ut i 2016.

Det som skiller denne boken ut fra mengden med Irak og Afghanistan biografier er at Weston ikke var soldat i noen av disse konfliktene. Han brukte istedet syv år på tvers av begge disse konfliktene som representant for det amerikanske utenriksdepartementet, tett på ikke bare US Marines og ulike PRTer, men også den sivile befolkningen. Vi blir introdusert til ulike personer som står i dilemmaet mellom å være til hjelp for vestlige styrker uten å få en blink på ryggen av fienden. Sheiker og andre lokale ledere opplever vi gjentatte ganger blir overtalt til å berolige lokale demonstrasjoner og andre anti-vestlige oppblomstringer, for å kort tid senere bli funnet skutt utenfor sitt eget hjem eller lokale moské. Dette skjer blant annet med den irakiske engelsklæreren Abbas, som vi lærer å kjenne godt gjennom boken som nysgjerrig i skillet mellom vestlig og irakisk kultur, en god sparringspartner i hvordan å lykkes med vestens arbeid og en god venn av saken. Dessverre blir Abbas som sagt funnet død, skutt utenfor sitt hjem av de som ikke satt like stor pris på arbeidet hans.

Som sivil hadde Weston ansvar for å arbeide mot de mer overordnede politiske målsetningene til USA, blant annet å gjennomføre et troverdig valg i Irak i 2005. Med tilliten han hadde bygget opp med USMC argumenterte Weston for at Marines måtte dra langt ut i landet for å sørge for at alle som ville stemme fikk muligheten. Dette var også for å forhindre opprørere evnen til å skape tvil i valgresultatene hvis ikke alle hadde denne muligheten. Weston får overtalt USMC til å sende et helikopter med 31 soldater til Rutba i Anbar provinsen for å dele ut valgsedler. Helikopteret kræsjer, og alle 31 ombord omkommer. Dette fører til en mengde refleksjoner om hva som "verdt det" og hvordan en i det hele tatt kan leve med å vite at man er ansvarlig for at 31 liv har gått tapt. Weston velger sammen med de pårørende å se en større mening bak dødsfallene, og han reiser til hver av gravene når han kommer tilbake til hjemlandet. 31 graver, 31 hjemsteder, 31 familier.

Vi får innblikk i hva disse krigene koster i menneskeliv. Det opprettes en egen avdeling med US Marines som kun har i oppgave å hente, sortere og begrave den store mengden døde Irakere (både sivile og fientlig stridende). "Mortuary Affairs" opererte ut av et kaldt potetlager, med det catchy slagordet "You kill 'em, we chill 'em". Til og med blir likene til amerikanske styrker brukt som feller med eksplosiver av fientlige styrker for å ta livet av de som skal hente og begrave sine falne kamerater. Bare fordi vi opererer innenfor krigens folkerett og etiske regler betyr det ikke fienden gjør det samme.

The Mirror Test gir et personlig ansikt til både Irak og Afghanistan gjennom Westons øyne, en blikk som er viktig å ha. Konfikt handler om mennesker, mennesker med frykt, drømmer, håp og fortvilelser. Like viktig som å ha kjennskap til strategi og taktikk mener jeg dette blikket er viktig for å vite hvordan en konflikt kan være for den ikke-stridene parten, hvordan de opplever oss som okkupanter og hvem vi forlater når vi drar hjem igjen. Videre på det operasjonelle nivået er denne evnen til å forstå og håndtere lokalbefolkningen på mest mulig måte høyst relevant for en eventuell norsk doktrine for lavintensitetsoperasjoner.


Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret


Kilde: Weston, J (2016) The Mirror Test: America at war in Iraq and Afghanistan. New York: Alfred A. Knopf.