Sommerlekser

Sommerlekser

. 5 minutter å lese

Karen-Anna Eggen

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Fokus på Russland, strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, NATO, Norden og Hviterussland.

Philip Matlary

Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem. Elev på den franske stabsskolen.

Sebastian Langvad

Major i Hæren, med formell utdannelse fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, samt Krigsskolen.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Juni Victoria Nordrum

Utdannings- og utviklingsoffiser ved Hærens våpenskole

Før sommerferien begynner for fullt deler vi i redaksjonen  noen tips for PME (Professional Military Education). Utvalget av militærrelaterte kilder på nett kan være svært overveldende så vi håper disse forslagene er gode steder å starte.

Philip Matlary

Podcast: Dan Carlin's Hardcore History (iTunes)

Historiefokusert podcast produsert av en særdeles engasjerende journalist. Selv etter 22 timer (!) om 1. Verdens Krig i Blueprint for Armageddon lengter man etter flere fortellinger. Om du skal kjøre langt eller rydde hjemme så vil denne få tiden til å gå!

TV Serie: Generation Kill

Den desidert beste militære tv-serien. Realismen er skyhøy og seeren trenger inngående kunnskap om USMC, samband, Irak-krigen, COIN, osv. for å virkelig skjønne hva som foregår. Få serier evner å vise utfordringene med den praktiske utføringen av politiske beslutninger, eller de lederskapsmessige kravene som stilles i en manøveravdeling.

Facebook Feed: Russian Ministry of Defence (Минобороны России)

Hva og hvordan kommuniserer Russisk FD? Utnytt Facebooks automatiske oversetter og få et innblikk i en annen parts narrativ.


Karen-Anna Eggen

Podcast: War on the Rocks

D.C.-basert podcast hvor eksperter på utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk diskuterer tidsaktuelle spørsmål over en whiskey.

TV Serie: The Americans

Tidstro og spennende spionserie fra Den kalde krigens dager. Serien følger et sovjetisk KGB-par som ble plantet i USA og hvor vi får ta del i deres utfordringer på privat og storpolitisk plan.

Feed: David E. Sanger

En av dagens store innen gravejournalistikk og amerikansk sikkerhetspolitikk. Anbefaler å lese hans artikler og øvrige publikasjoner hvis du er interessert i utviklingen på cyber-feltet.


Sebastian Langvad

Tidsskrift: Infinity Journal

Nettbasert tidsskrift dedikert til strategisk teori. Det går ofte lang tid mellom hver nye publisering, men artiklene er av høy kvalitet og arkivet har allerede mange stimulerende tekster.

Stratfor

Inngående analyser av dagsaktuelle saker, både på kort og midlere sikt. Dekker temaer innenfor store deler av det utvidede sikkerhetsbegrepet. Nå dessverre bak en relativt høy betalingsmur.

Army University Press

Stor samling av bøker, rapporter og mindre tekster. Omhandler i størst grad taktisk og operasjonelt nivå. Samler også lenker til andre deler av US Army sitt omfattende publikasjons-"økosystem".


Carl Waldemar Wilhelmsen

Aviser du normalt ikke leser

Perspektivmangfold - derfor! Jeg vil slå et slag for dagspressen, herunder avisene du vanligvis ikke leser. Diskusjon og forståelse av norsk militærmakt blir ofte en snever diskurs om teknologi, plattform eller domene. Følgelig løftes debatten ned fra politikkens ikke fullt så oversiktelige område og ned til det operasjonelle eller taktiske nivå der diskusjonen kan operere fri fra politikkens uklare vann. Som et resultat av dette oppstår dermed forslag til skolens løsning fort utenfor betingelsene det egentlig skal løse. Siden det er hunden som logrer halen kan derfor sommeren være en god anledning til å lese aviser man normalt ikke har tid eller handlingsmønster for å lese. Ulike aviser fremmer gjerne ulike idestrømninger i samtiden - enten på tvers av partipolitiske skillelinjer eller lojal til enkelte grunnsyn. Å ta pulsen på disse er intet mindre enn nødvendig for å forstå hvilke middel, mål og sluttilstand militærmakt skal søke etter å løse.

Luftforsvaret - et flerbruksverktøy for den kalde krigen?

I denne teksten tar forfatterne for seg hvordan politiske vilkår direkte bidro til utformingen av Luftforsvaret som organisasjon i etterkrigstiden. I forlengelsen av det som er skrevet over med dagspressen som et vindu til indre anliggende i Norge i samtiden er denne teksten dermed en håndfast konkretisering av det komplekse økosystemet militærmakten oppstår, eksisterer og manøvrerer i. Det er også en god historisk analyse som passer godt for å forklare etableringen av rammebetingelsene Luftforsvaret og norsk luftmakt på mange måter fremdeles formes av som jubilant 75 år senere. Teksten er tilgjengelig

Norsk luftmakts operasjonsprinsipper

Tiden for å erstatte den utdaterte doktrinen fra 2002 var overmoden. I den så å si rykende ferske doktrinen for luftoperasjoner er det særlig ett kapittel som skiller seg ut - kapittel åtte. På mange måter er dette delen som tar den nye doktrinen ned for landing. I kapittel åtte samles trådene i fjorten prinsipper, som, for å bruke doktrinens egne ord, er prinsipper som beslutninger og handlinger skal hvile på. Rettesnorene er på ingen måte overraskende i sin natur eller i innhold, men det er en etterlengtet nedskriving av taus kunnskap bygget opp over lang tid. Jeg vil særlig trekke frem at dette er gode påminnelser, presise og konkrete i skrifts form og forenklet til det forståelige for alle. I tillegg er det nettopp direkte overføringsverdi til både ledelse og følgerskap samt planlegging og utførelse av luftoperasjoner. Prinsippene er naturligvis også interessante å kjenne til utover de lyseblå kretser fordi doktrinen altså ikke er Luftforsvarets doktrine, men nettopp Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Det er kanskje noe vi ofte glemmer når vi leser slike publikasjoner.


Juni Nordrum

Podcast: The Daily (iTunes; Google; Stitcher; RadioPublic)

Podcasten baserer seg på rapporteringen til The New York Times og tar for seg et bredt spekter av aktuelle temaer. Episodene er på 20 til 30 minutter og kommer hver ukedag. The Daily har også produsert gode miniserier, herunder fremheves spesielt «the Caliphate» (10 episoder). Det anbefales også å registrere seg for å motta morgenoppdateringer til New York Times for Europa. Oppdateringene kommer på mail ukedager før 0800 og gir en god oversikt over nyhetsbildet.

Podcast: NUPI (iTunes; Soundcloud)

Gode temabaserte episoder med fokus på internasjonale utviklingstrekk som er aktuelle for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Podcast: Global Dispatches (iTunes; Spotify; Stitcher)

Mark Goldberg fra Bloggen UN Dispatch utforsker aktuelle temaer innen internasjonale relasjoner og utenrikspolitikk gjennom å intervjuer politikere, eksperter og journalister.


Foto: Russisk Zubr-klasse LCAC (air-cushioned landing craft) lander på Mechnikovo strand i 2013.


Karen-Anna Eggen

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Fokus på Russland, strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, NATO, Norden og Hviterussland.

Philip Matlary

Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem. Elev på den franske stabsskolen.

Sebastian Langvad

Major i Hæren, med formell utdannelse fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, samt Krigsskolen.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Juni Victoria Nordrum

Utdannings- og utviklingsoffiser ved Hærens våpenskole

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.