Tema: nordisk forsvarssamarbeid

Tema: nordisk forsvarssamarbeid

. 1 minutt å lese

Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

I dagene som kommer vil Stratagem legge ut en rekke artikler om nordisk forsvarssamarbeid. Dette gjøres i samarbeid med tidsskriftet Luftled. Artiklene vil på ulike måter fokusere på sidene av nordisk forsvarssamarbeid. Alt fra høyt og politisk til lavt og praktisk. Og det i mellom. Flere av artiklene bringer også inn perspektiver og posisjoner fra forfattere utenfor Norge.

Til tross for at de nordiske landene til dels deler samme kultur, verdisyn, operasjonsområde og utfordringer er det lite debatt å spore rundt felles nordiske løsninger. Dette er også grunnen til at Stratagem ønsker å fokusere på dette. Det formaliserte nordiske forsvarssamarbeidet, kjent som NORDEFCO, rundet i fjor ti år. Kanskje ligger flere av svarene på våre utfordringer innenfor det nordiske samarbeidet i fremtiden? Eller er nordiske løsninger fine festtaler, også blir det bare med det, enten vi vil eller ikke? Les artiklene og kom gjerne med motsvar til bidragsyterne.


Carl Waldemar Wilhelmsen

Major i Luftforsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner og nasjonale og utenlandske militærstudier. I tillegg er Wilhelmsen visepresident i Norges forsvarsforening.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.